1. sadon D-arvoennuste

Laskuri on toiminnassa!

Suosittelemme hyödyntämään mahdollisuutta tarkentaa ennustetta korjuuaikanäytteillä. Lisäksi voit valita valikosta vuoden, johon haluat tämän kesän tilannetta vertailla.

Laskuri arvioi nurmen 1. sadon sulavuuden (D-arvo) kehitystä tehoisan lämpösumman ja sijaintitietojen perusteella. Korjuuaikanäytteiden ottaminen sekä kasvuston kehitysvaiheen silmämääräinen tarkastelu auttavat D-arvotavoitteen saavuttamisessa. Voit halutessasi tarkentaa ennustetta korjuuaikanäytteen D-arvolla.

Sääasema:
 
 
 

 

 
D-arvo Lämpösumma

Kuinka ennuste lasketaan?
D-arvoennuste käyttää Ilmatieteen laitoksen avoimen datan lämpötilatietoja tehoisan lämpösumman laskemiseen. Palvelu ei käytä sääennusteita. Lisäksi käytetään valitun sääaseman sijaintitietoa. Ennustefunktio on sama kuin aiemmin Artturi-korjuuaikapalvelussa.

Miten ennustetta voi tarkentaa?
Lämpösumma ei ole ainoa D-arvoa selittävä tekijä. Usein saman tilan eri peltolohkojenkin välillä on eroja, jotka johtuvat esimerkiksi maalajista, varjostuksesta tai kasvilajista (mm. ruokonata poikkeaa timotei-nurminataseoksesta). Ennusteen toimintakyky voi myös vaihdella esimerkiksi poikkeavien kevään sääolosuhteiden vuoksi.
Ennustetta voi tarkentaa ottamalla peltolohkolta korjuuaikanäytteen ja syöttämällä sen tiedot. Lisäksi kuluvaa vuotta voi verrata edelliseen kesään, jonka D-arvokäyrää voi myös tarkentaa syöttämällä esimerkiksi rehuntekopäivän ja rehusta tehdyn D-arvomäärityksen.

Mikä on D-arvo?
D-arvo kuvaa nurmen sulavuutta (digestibility). Sen yksikkö on g/kg ka (grammaa sulavaa orgaanista ainetta kilogrammassa kuiva-ainetta). Tyypillisin tavoiteltava D-arvo korjuuhetkellä on 680–700 g/kg ka. Ensimmäisen rehunteon aikaan sulavuuden laskun suuruusluokka on 5 g päivässä, mutta tämä vaihtelee lämpötilan mukaan. Säilörehun sulavuus on tärkeä tieto ruokinnan suunnittelussa, sillä se vaikuttaa tarvittavaan väkirehun määrään, syöntiin ja lypsylehmien maitotuotokseen.

Huomioitavaa
Ennuste on tehty heinänurmelle eikä sitä voi toistaiseksi käyttää apilaa sisältävän kasvuston D-arvon ennustamiseen. Apilan sulavuus laskee huomattavasti heiniä hitaammin ja apilapitoisen rehun korjuuta voi viivästyttää.

Laskurin kaava löytyy julkaisusta:
Hyrkäs M., Korhonen P., Pitkänen T., Rinne M.& Kaseva, J. 2018. Grass growth models for estimating digestibility and dry matter yield of forage grasses in Finland. Teoksessa: (Toim. B. Horan, D. Hennessy, M. O’Donovan, E. Kennedy, B. McCarthy, J.A . Finn & B. O’Brien) Sustainable meat and milk production from grasslands. Proceedings of the 27 th General Meeting of the European Grassland Federation Cork, Ireland 17-21 June 2018. s. 252-254. Saatavissa tästä.

Julkaisussa on kaksi yhtälöä ensimmäisen sadon D-arvolle. Tämä laskuri käyttää niistä ensimmäistä.

Päivitykset
1.6.2015  Laskurin ensimmäinen versio julkaistiin
11.6.2015  Laskurin kaavaa tasokorjattiin vuoden 2015 osalta.
18.5.2016 Laskurin toinen versio julkaistiin (mm. kuvaaja, edellisen vuoden tarkastelumahdollisuus)
31.5.2016 Lisätty D-arvon keskimääräinen laskunopeus viiden edellisen vrkn aikana.